Kalite Standartları Uygunluk Belgelerimiz

Politikamız

Kalite Politikamız

Faaliyette bulunduğumuz otomotiv yan sanayinde : Uluslararası boyutta kalite, fiyat ve verimlilik açısından rekabet edebilen bir kuruluş olmak, İlgili yasal şartlar ve standartlara uymak, Müşteri isteklerini en kısa zamanda ve en iyi şekilde karşılamak, Problemleri üretim sırasında ve kaynağında çözmek, Çevreye duyarlı ve saygılı üretim yapmak, Tedarikçilerimizin kalite performansını yükseltmek, Eğitimi yaygınlaştırmak ve üretimde sıfır hatayı hedeflemek, Tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi hedeflemek ve sağlamak. Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

Yaşar Köksal

Genel MüdürÇevre Politikamız

Çevreye saygılı üretim yaparak, çevre konusunda yasal mevzuatı gönülden destekleyerek uygulamak, Sürekli gelişme kavramı çerçevesinde mevcut üretim faaliyetlerini yürütürken, yeni ürün ve faaliyet planlarken, atıkların azaltılması, hammadde, doğal kaynak ve enerji tasarrufu, atık geri kazanımı ile ilgili teknolojileri takip etmek, geliştirmek ve uygulamaya yönelik takip etmek, Çocuklarımızdan emanet aldığımız çevreyi mümkün olan en temiz şekilde gelecek nesle devretmek, Tüm çalışanlarının; çevre, sağlık ve güvenlik bilincinin arttırılması ve bu politikanın yürütülmesine etkin katılımının sağlanması amacıyla düzenli eğitim programları uygulamak, tedarçilerimizin bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamak. Mevcut yatırımlarımızın iyileştirilerek çevresel etkilerinin en aza indirilmesi yönünde gayret sarfetmek, Çevre, sağlık ve güvenliği etkileyen faaliyetler hakkındaki bilgileri çalışanlara, müşterilerine, halka ve ilgili diğer taraflara anlaşılabilir şekilde aktarmak. Sürekli gelişmeyi, hedeflerinin izlenmesini değerlendirme ve periyodik olarak gözden geçirme ile gerçekleştirmektir.

Yaşar Köksal

Genel Müdür